Địa chỉ: 590/8 CMT8-F11-Q3-TPHCM. . DT:08.62.747.749/ Tel:0945.111.845
LINH KIỆN MỚI Máy Bộ GAME - Văn Phòng

Địa Chỉ: 590/8 CMT8-F11-Q3-TPHCM. DT: 08.62.747.749

Tel : 0983.238.705 - 0945.111.845

Thành Phố Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/NamHaiComputer